Regler

§1) En spelare - Ett konto

Varje spelare har endast rätt att ha ett konto per spelvärld, med undantag av konton som hanteras via kontoövervakning. Att dela ditt lösenord med en annan spelare på samma värld som du spelar är förbjudet. Tillåtna sätt att ta över ett nytt konto på samma värld hittas här. När en ny värld startar är det förbjudet att starta mer än ett konto på världen under första veckan, även om du slutar spela på ditt gamla. Konton på samma internetanslutning bör inte ha samma lösenord.

Att hantera ett pushkonto är förbjudet. Detta definieras av att resurser regelbundet överförs från ett mindre konto till ett större.


§2) Delad internetanslutning

VARNING! Spelet hindrar dig automatiskt att utföra de flesta otillåtna kommandon. Dock finns en del situationer då spelet inte kan se att ett kommando skulle vara otillåtet. Alla spelare måste se till att de inte bryter mot reglerna innan de skickar ett kommando.

Definitioner av denna regel:

Interagerande – Skicka attacker, assistans eller resurser till en spelare på samma anslutning.

Koordination – Attackera, assistera eller skicka resurser till samma spelare från två eller flera spelare som delar anslutning.

Denna regel gäller för alla som delar en dator eller ett nätverk med en eller flera andra spelare. En delad anslutning kan vara i ett hushåll, en arbetsplats, eller skola. Alla spelare som vet med sig att de delar anslutning regelbundet måste lägga till varandra under funktionen för delad internetanslutning. Detta gäller inte för konton man kontoövervakar.

Om man tillfälligt (i mindre än 24 timmar) delar anslutning behöver man inte lägga till varandra under delad anslutning.

Om du anger en delad internetanslutning, är du aldrig tillåten att interagera med den eller de spelare du delar anslutning med. Koordinering av kommandon är förbjuden under 24 timmar efteråt. Detta innebär att minst 24 timmar måste ha passerat från det senaste tillfälle en spelare skickat ett kommando, innan det är tillåtet för en annan spelare på samma anslutning att börja skicka kommandon på samma spelare.

Om du tillfälligt delar anslutning, är inga interaktioner tillåtna förrän efter 24 timmar från det att delningen av anslutningen avslutats. Ingen koordinering är tillåten förrän det gått 24 timmar från det att delningen av anslutningen har upphört.


§3) Kontoövervakning

Kontoövervakning är ett tillfälligt sätt att ta hand om någon annans konto när de inte själva kan logga in. Medan en spelare övervakar ett annat konto, är alla interaktioner och koordinering förbjudna mellan samtliga konton på kontoövervakarens internetanslutning, tills dess 24 timmar har förflutit sedan övervakningen har antingen avslutats, eller överförts till en annan spelare. Detta gäller för alla konton övervakade av spelare på denna anslutning.

Det är inte tillåtet att kontoövervaka ett konto bara för att gynna eller pusha andra konton. Konton som klart framstår som pushkonton på detta sätt kommer att bli avstängda, bannade.

Spelare och kontoövervakare är båda lika skyldiga för handlingar utförda på övervakade konton. Se därför till att du verkligen litar på den person du väljer att övervaka ditt konto, eller den person vars konto du övervakar.

Ett konto som övervakas skall spelas för att gynna detta konto. Det är inte tillåtet att missbruka kontoövervakningen. Kontoövervakare som medvetet förstör, eller skadar ett konto de övervakar kommer att bestraffas.

Vi kommer att bestraffa kontoövervakaren om vi klart kan se att det var ett medvetet val att förstöra det övervakade konto mot kontoägarens vilja. Dock kommer vi inte ha möjlighet att reparera skadorna på kontot, så var vänlig se till att du alltid väljer en pålitlig och ansvarsfull kontoövervakare.

Konton som kontoövervakas, kommer dela anslutning tillfälligt med kontoövervakarens eget konto, och alla andra konton på samma anslutning. Därför måste samtliga regler under §2 följas.


§4) Sammanslagning av konton

Generellt är det tillåtet för en spelare att låta en eller flera andra spelare ta över byar från kontot utan strid, under förutsättning att man följer spelets regler. Man måste fortfarande adla byarna med adelsmän, att överföra byar mellan konton utan detta är inte möjligt. Dock, konton spelade på samma internetanslutning får inte slås ihop. Detta innefattar även konton som tidigare till större delen spelats på samma anslutning, eller någon gång under de senaste 2 månaderna delat anslutning. Notera att mergning och sammanslagning av konton sker på egen risk.

§5) Kommunikation

Att förolämpa andra spelare, eller använda stötande språk är förbjudet.

Vi accepterar inte att profiler, spelarnamn, bynamn eller andra möjligheter innehåller olagliga, förolämpande, hotfulla, missbrukande, IRL aggressiva, politiskt inkorrekta, sexuella, extrempolitiska, religiöst fanatiska, rasistiska, drogrelaterade eller på annat sätt olämpliga texter.

Reklam och marknadsföring av andra spel och kommersiella internetsidor, och länkning till dem är förbjudna.

Phishing eller utpressning av spelare för att komma åt deras lösenord på något sätt är förbjudet. Att spamma andra spelare med vidarebefordrade rapporter eller konstanta ingame mail räknas som missbruk och är inte tillåtet.

Vid användning av Namnbyte funktionen In-Game så är det inte tillåtet att byta sitt namn till något som bryter mot våra regler. Vid minsta osäkerhet angående ett namnbyte så kontakta supporten och förklara ditt ärende. Ett namnbyte som bryter mot våra regler kommer att leda till avstängning och ingen återbetalning av de premiumpoäng som användes vid bytet.


§6) Kontoförsäljning

Det är inte tillåtet att spela konton i kommersiellt syfte. Det är inte tillåtet att sälja, köpa, eller erbjuda konton, eller delar av konton i utbyte mot premiumpoäng eller andra förmåner utanför spelet. Byteshandel över mer än en spelvärld är inte heller tillåtna.


§7) Botar och Skript

Tribal Wars får endast spelas med en normal webbläsare. Botar, webbläsar add-ons och andra applikationer som automatiserar spelaraktiviteten är förbjudet. Alla Greasemonkey skript är förbjudna.

Spelare som använder premium får använda sig av de lagliga javaskripten i sin snabbmeny. Dessa skript hjälper spelaren att till exempel fylla i formulär (som vid trupp rekryteringen). Det är dock förbjudet om skripten utför mer än en handling per klick. De får heller inte interagera med Kontohanteraren och dess funktioner på något sätt.

Om du inte är säker på om skriptet är tillåtet ska du alltid fråga någon från Tribal Wars teamet. Vi försöker att alltid hålla denna tråd uppdaterad med alla tillåtna skript. Finns inte skriptet här måste du fråga i skriptforumet om det är godkänt innan du använder det.

Vi tillåter verktyg för att samla världsdata max en gång per timme.


§8) Språk

Detta är den svenska versionen av Tribal Wars, därför är det enbart tillåtet att använda svenska, engelska samt lättförståelig danska och norska. Det innebär att alla profiler, mail, forumsinlägg och andra publikationer måste vara på svenska, engelska, danska eller norska.

Korta fraser på andra språk är tillåtna, om du lägger en översättning antingen direkt före eller efter.

Att skapa en stam endast för en nationalitet eller ett språk är förbjudet och kan resultera i att stammen blir upplöst.

Support tickets ska skrivas på svenska, engelska, eller lättförståelig danska eller norska.

§9) Speed

För speedservrarna gäller samtliga regler med undantag enligt följande;


Regel 1 (ett konto per spelare): På speedservern, har denna regel utökats till att omfatta att endast 1 konto är tillåtet per dator. Att vara två spelare inloggade på samma konto samtidigt är helt förbjudet, endast en aktiv session är tillåten. Detta gäller också användning med dator och mobil enhet. Att ett konto under pågående runda byter ägare, det vill säga loggas in av två olika spelare är helt förbjudet. Gällande pushkonton omfattar definitionen på speedservrarna även byar, trupper och resurser som byter ägare på ett sätt som enbart gynnar det mottagande kontot.

Regel 2 & 3 (anslutningsdelning och kontoövervakning):

  • Om du delar internetanslutning med en annan spelare, måste detta anges omedelbart under Inställningar och Delad internetanslutning när delningen börjar. Alla spelare som delar på en anslutning måste göra detta.
  • Spelare som delar anslutning är förbjudna att interagera eller samordna på något sätt under tiden anslutningen delas, och under en period av en timme efter att delningen avslutats, eller kontoövervakningen upphört. (På vanliga servrar gäller spelets regler om 24 timmar.)

Med undantag för de justeringar som anges ovan, gäller alla andra delar av reglerna 1, 2 och 3 och övriga spelregler även för speed servrarna.


Om du är osäker på reglerna, bör du skicka en ticket till supporten och fråga.

§10) Övrigt

  • Allt du skriver kan användas som bevis mot dig i din vädjan. Vi accepterar inte att du efteråt hävdar att du skämtat.
  • Det är förbjudet att uppmuntra eller lura någon till att begå ett regelbrott.
  • Om du märker av en bugg måste du direkt rapportera in detta till supporten. Om du inte gör det kan det resultera i en avstängning.
  • Inaktiva konton kan tas bort efter 14 dagar.
  • Konton som är avstängda tas normalt bort efter 14 dagar.
  • Vi ger inte tillbaka premium till avstängda spelare då de har brutit mot våra regler.
  • Att lura en spelare att använda funktionen för att starta om sitt konto är inte tillåtet. Detta inkluderar att lova en spelare gratis resurser efter omstart, om du inte har för avsikt att stå för ditt löfte.
  • Att medvetet gynnas av att en annan spelare bryter mot reglerna kommer riskera ditt eget konto. Om du misstänker att du gynnats av ett regelbrott, måste du rapportera detta.